You are here

SVETLEÆE DRVO-LED-64kom, bele

Cena:2.299RSD
Šifra:
52-496000
EAN: 
3850223524961

Svetleće drvo visine 120 cm, sa 64 bele LED lampice na smeđim granama, na plastičnom postolju. Predviđeno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu Radni napon 6V, priložen strujni adapter 220 VAC-6 VDC.

Dubina: 6 mm
Visina: 120 mm
Širina: 8 mm
Težina: 251667720 g
PDV: 20 %

Slični proizvodi